ทำนายด้วยไพ่ทาโร่ต์
ศาสตร์ดั่งเดิมจากอเมริกา

ในปีพ.ศ.2552 อาจารย์คิมได้รับการถ่ายทอดวิธีการทำนายไพ่ทาโร่ต์ (Tarot Card) มาจากอาจารย์ที่มีชื่อเสียงระดับต้นๆ ของเมืองไทย


โดยอาจารย์ต้นสายวิชาได้สำเร็จการศึกษาด้านการทำนายไพ่ทาโร่ต์จากสมาคมไพ่ทาโร่ต์ประเทศสหรัฐอเมริกา 


การทำนายจึงเน้นที่การใช้แก่นแท้ของของไพ่ทาโร่ต์อย่างแท้ นั่นคือ คำแนะนำ (Advice)

 

ไม่ใช่ความเชื่อมาหลอกลวง