ทำนายด้วยไพ่ทาโร่ท์
ศาสตร์ดั่งเดิมจากอเมริกา

ในปี ค.ศ. 2009 อาจารย์คิมได้รับการถ่ายทอดวิธีการทำนายไพ่ทาโร่ท์ (Tarot Card) มาจากอาจารย์ที่มีชื่อเสียงระดับต้นๆ ของเมืองไทย


อาจารย์คนแรกได้สำเร็จการศึกษาด้านการทำนายไพ่ทาโร่ท์จากสมาคมไพ่ทาโร่ท์ประเทศสหรัฐอเมริกา 


การทำนายจึงเน้นที่การใช้แก่นแท้ของของไพ่ทาโร่ท์อย่างแท้ นั่นคือ คำแนะนำ (Advice)


ไม่ใช่ความเชื่อมาหลอกลวง