ทำนายด้วยไพ่ทาโร่ท์
ศาสตร์ดั่งเดิมจากอเมริกา

ในปี ค.ศ. 2009 อาจารย์คิมได้รับการถ่ายทอดวิธีการทำนายไพ่ทาโร่ท์ (Tarot Card) มาจากอาจารย์ที่มีชื่อเสียงระดับต้นๆ ของเมืองไทย


อาจารย์คนแรกได้สำเร็จการศึกษาด้านการทำนายไพ่ทาโร่ท์จากสมาคมไพ่ทาโร่ท์ประเทศสหรัฐอเมริกา 


การทำนายจึงเน้นที่การใช้แก่นแท้ของของไพ่ทาโร่ท์อย่างแท้ นั่นคือ คำแนะนำ (Advice) ไม่ใช่ความเชื่อมาหลอกลวง


NUMBERS 

LEAD TO

LUCKY AND SUCCESSเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น คุณสามารถเลือกประเภทเบอร์มงคลจาก 8 ประเภท แต่ละประเภทก็สามารถแบ่งระดับขั้นของพลังเกื้อหนุนออกได้อีกเป็น 3 ระดับ ซึ่งอาจารย์คิมจะใช้ศาสตร์ไพ่ทาโร่ท์ในการแยกประเภท
 
อาจารย์คิมจะคัดเลือกและจัดส่งเบอร์มงคลให้คุณทางไปรษณีย์ ซึ่งคุณสามารถนำไปลงทะเบียนที่ศูนย์บริการ หรือทำการเปลี่ยนค่ายได้ด้วยตัวเอง